MARKET PANEL
Ahmed Ćerimović

Saradnja vladinih institucija i poslovnog sektora u implementaciji sistema javnih bicikala u gradovima u BiH i Hrvatskoj


Cooperation between government institutions and the business sector in the implementation of bike-sharing systems in BiH and Croatia
Amir Sakić
Priključak zemalja JI Evrope na GLOBALNO HALAL TRŽIŠTE
Ahmed Hodžić
UVEZIVANJE REGIONALNIH BERZI BALKANA

LINKING OF REGIONAL STOCK EXCHANGES TROUGH THE PROJECT SEE LINK
Asim Ibrahimagić

MJERE ZA UNAPRIJEĐENJE POSLOVNE KLIME, KONKURENTNOSTI I TRŽIŠTA RADA


LABOUR MOBILITY IN BiH WITH AN EMPHASIS ON THE EMPLOYMENT ABROAD
Bojan Golić
Reforma javne uprave kroz učešće Agencije za državnu službu BiH u aktivnostima Regionalne škole za javnu upravu (Respa)
Reform of public administration through participation of Civil Service Agency of B&H in the activities of the Regional School of Public Administration (RESPA)
Dragan Milović

Prava i zaštita potrošača na tržištu


Consumer rights and protection on the market
Emir Demirović
Konkurentnost u Bosni i Hercegovini

Market competitivness in Bosnia and Herzegovina
Ermin Redžić

“Život” privrednih drušava kao najčešćeg oblika poslovnih subjekata – uporedni prikaz


“Life” of companies as the most common form of business entities – comparative overview
Jelica Minić

Regional Market and Investments in the Western Balkans – Promoting Evidence Based Policies
Momir Tošić

Makroekonomski pokazatelji ekonomije BiH sa posebnim osvrtom na uvoz i izvoz


Macroeconomic indicators of the BiH economy with special emphasis on import and export
Neven Akšamija

REFORMA DRŽAVNE SLUŽBE U PROCESIMA INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU


CIVIL SERVICE REFORM IN EU INTEGRATION PROCESSES
STATISTICS PANEL
Velimir Jukić

RAZVOJ ZVANIČNE STATISTIKE BOSNE I HERCEGOVINE I ZNAČAJ REGIONALNE SARADNJE
Branka Šušić Radovanović

Uloga i značaj statistike u procesu pregovora sa EU i kreiranju EU politika
Eldin Mehić

INDIKATORI POSLOVNOG OKRUŽENJA SPOSEBNIM FOKUSOM NA ZEMLJE JUGOISTOČNE EVROPE


Business Environment Indicators with special emphasis ON SOUTHEAST EUROPE
Ervin Zolić

Direktne strane investicije u BiH i zemljama okruzenja
Fadil Fatić

MONITORING OF COUNTRY ECONOMIC DEVELOPMENT BY USING OFFICIAL STATISTICS DATA – WESTERN BALKAN COUNTRIES EXAMPLE


PRAĆENJE EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMLJE KORIŠTENJEM ZVANIČNIH STATISTIČKIH PODATAKA NA PRIMJERU ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA
Fahrudin Memić

Regional Indicators of Competitiveness – A review of the EC/EUROSTAT methodology
Gordana Radojević

Importance of regional cooperation in development of metadata based on IST
Marko Krištof

Uloga statističkih registara u službenoj statistici
Miladin Kovačević

Sistem za podršku odlučivanju


Decision support system
Radmila Čičković

Ekonomija i upravljanje otpadom – obrasci proizvodnje i potrošnje u BiH
Sahrudin Sarajčić

Analiza uloge neregulisane ekonomije u sistemu nacionalnih računa-SNA


Analysis of the role of unregulated economy in the national accounts system-SNA
Vlado Rogić

(Mogući) utjecaj izbornih pokazatelja na poslovni sektor i druge korisnike u Bosni i Hercegovini
INVESTMENT PANEL
Aid Nanić
Professional Investors approach
Mahmut Bušatlija
Zajedničke investicije: imperativ razvoja, ili politički lajtmotiv
Maida Bećirović
Regional cooperation and FDI inflow
Marko Čadež and Mihailo Vesović
Role of Chamber System and New Tools for Support to Investors and Business Development
Miroljub Labus
Eksterna ograničenja za privredni rast Srbije i BiH
Sanja Miovčić
Iskustva investitora –
slabosti i prednosti ulaganja u BiH
RESEARC/DEVELOPMENT PANEL
Velimir Jukić

Inovacije kao ključni faktor konkurentnosti
Azra Bećirović

RAZVOJ OMLADINSKOG PODUZETNIŠTVA KAO INSTRUMENT SAMOZAPOŠLJAVANJA MLADIH I ODRŽIVI SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ
Dragutin Mras

Bridge of Knowledge


Most znanja
Goran Radman

Competitiveness of the regional countries in research and development
Hasan Šehović

Uloga dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine
Hasnija Zulić

EU funds and regional investment
Ivan Serdarušić

EU funds for Research and Development – Experience of the Republic of Croatia


Iskustva Republike Hrvatske u korištenju sredstava EU za istraživanje i razvoj
Lamija Tanović

On the Knowledge Based Economy in Bosnia and Herzegovina


O ekonomiji baziranoj na znanju u Bosni i Hercegovini
Senad Tafro

Food quality control
PROJECTS PANEL
Aida Omerović
Regional business register
Suad Sućeska
NEW CONFIGURATION FOR USAGE OF SOLAR CELLS
Zlatan Hadžić
Privreda Bosne i Hercegovine
Adnan Muratović
Mesna industrija Semko
Šuhret Fazlić and Nijaz Lipovača
BUSINESS-TOURIST AIRPORT BIHAĆ
Esad Smajić
Otkup i prerada gljiva i voća
Nedžad Junuzović and Amir Rifatbegović
CENTRALNI SISTEM POSLOVNIH INFORMACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Gordana Bulić
Stavovi i mišljenja potrošača o genetski modificiranoj hrani za ljude i za životinje
Muamer Tabučić
FARMA “COMPASH” ŽIVINICE
Stjepan Ledić
BIOORGANIKA